Zorg en welzijn

De sectoren zorg en welzijn zijn sterk in beweging. Er is zowel vanuit de financiers (verzekeraars/gemeenten) grote behoefte aan transparantie. De aandacht richt zich in eerste instantie op de financiën en tarieven. Deze zullen verder verlaagd worden. De zorgorganisatie moet meer flexibel, efficiënter en doelmatiger worden ingericht. Er moet meer marktwerking. Wat zijn concreet de bereikte effecten van de inspanningen van medewerkers en de daarbij ingezette middelen?

Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen

Aviatos werkt vanuit het motto ‘Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen’.

Wij slaan bruggen tussen de verschillende paradigma’s van markt en sociale doelstelling en zoeken de verbinding m.b.v. socio-financiële modellen en gedragsbeïnvloeding.

Dit betekent dat resultaten niet alleen in geld worden uitgedrukt maar dat ook een relatie wordt gelegd tussen de geleverde inspanning en het behaalde resultaat van de organisatie doelstelling.

Meer…

Adviestrajecten

Aviatos is een advies en interim organisatie die zich met name richt op de ontwikkeling van het strategisch financieel beleid op de langere termijn.

  • Hoe goed bent u op de toekomst voorbereid?
  • Wat zijn uw financiële prognoses voor de langere termijn.?
  • Is dit in overeenstemming met uw organisatie doelstelling en ambitie?
  • Beschikt u over een heldere rendementsontwikkeling en cashflow prognose om een verantwoorde (strategische) keuze te kunnen maken?
  • Bent u klaar voor het horizontaal toezicht?

Inzet Planning & Control instrumenten

Aviatos kan u op de volgende terreinen ondersteunen met de inrichting van:

  • Managementinformatie: het tijdig beschikbaar stellen van relevante informatie ten behoeve van bestuur, management en organisatie. Voldoet deze informatie ook aan de betrouwbaarheid eis?
  •  Analysemodellen: ten behoeve van businesscases met specifieke parameters,
Meer…

Interim

Voor het oplossen van tijdelijke knelpunten en voor het inzetten van onze expertise kunt u gebruik maken van de consultants van het Aviatos netwerk. Deze consultants zijn stuk voor stuk ervaren in het segment of de expertise die u zoekt.