Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen

Aviatos werkt vanuit de slogan: Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen

Dit betekent voor ons dat resultaten niet alleen in geld worden uitgedrukt maar dat ook een relatie wordt gelegd tussen de geleverde inspanning van de medewerkers en het behaalde resultaat van de organisatie doelstelling.

Marktgericht sturen:

  • Hoe verhouden de geleverde inspanningen zich met de behaalde resultaten. De relatie tussen de kosten per medewerker en de geleverde dienst moet helder zijn. Deze moet passen binnen de voor de markt aanvaardbare kengetallen.

Mensgericht rekenen:

  • Resultaten meten op basis van indicatoren die in de begroting in de doelstelling zijn vastgelegd zowel ten aanzien van de medewerkers als de mensen waarom het gaat.