Kinderopvang

 

De markt is sterk in beweging en de omzetten staan sterk onder druk. De klantvraag is leidend geworden in plaats van het aanbod. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. De concurrentie is hevig. De klant is niet meer tevreden met het huidige opvang aanbod en vraagt om grotere flexibiliteit in de dienstverlening, aanvullende dienstverlening en lagere prijzen per kinduur.

 

Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen

Aviatos werkt vanuit de slogan: Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen.

Dit betekent voor ons dat resultaten niet alleen in geld worden uitgedrukt maar dat ook een relatie wordt gelegd tussen de geleverde inspanning van de medewerkers en het behaalde resultaat van de organisatie doelstelling.

Meer…

 

Interim en uitbesteding

Voor het oplossen van tijdelijke knelpunten en voor het inzetten van expertise kunt u gebruik maken van de consultants van het Aviatos netwerk. Deze consultants zijn stuk voor stuk ervaren in het segment of de expertise die u zoekt.

Bijvoorbeeld:

  • Tijdelijk vervangen van financiële functies, tijdelijke waarneming/invulling vacatures
  • Uitbesteding van interne controles in overeenstemming met aan de AO/IC
  • Uitbesteding van uw financiële administratie.

Aviatos kan als specialist expert op het gebied van strategisch financiële vraagstukken hier invulling aan geven.

Adviestrajecten

Aviatos is een advies en interim organisatie die zich met name richt op de ontwikkeling van het strategisch financieel beleid op de langere termijn.

  • Hoe goed bent u op de toekomst voorbereid?
  • Wat zijn uw financiële prognoses voor de langere termijn.?
  • Is dit in overeenstemming met uw organisatie doelstelling en ambitie?

Meer…