Inzet Planning & Control instrumenten

Aviatos kan u op de volgende terreinen met de inzet van Planning & Control instrumenten ondersteunen:

–              Managementinformatie: het tijdig en beschikbaar stellen van relevante informatie ten behoeve van bestuur, management en organisatie.

–              Analysemodellen: ten behoeve van businesscases met specifieke parameters.

–              Kostprijsmodellen: het opstellen en interpreteren hiervan

–              Ondersteunen en adviseren bij kostprijsmodellen en kostenoptimalisatie

–              Procesoptimalisaties op basis van best practices, verbeteren administratieve procedures en workflow

–              Planning & Control cyclus: het meedenken, coachen en zo nodig herinrichten van de planning en control

–              Inrichten programmastructuur en (meerjaren) begroting

–              Gevoeligheidsanalyses, scenarioplanning

–              Verbinden met inhoud, voldoen aan BuZa eis IATI

–              Financiële analyses, kengetallen en normen, realisatie normen