Goede Doelen

 

De goede doelen sector is sterk in beweging. Er is vanuit de donoren/financiers en de samenleving grote behoefte aan transparantie. Wat zijn concreet de bereikte effecten van de inspanningen? Hoeveel burgers/slachtoffers zijn direct geholpen of hun leven en rechten beschermd en met welke resultaten? Voldoen deze aan de gestelde doelen?

Actuele ontwikkelingen in de branche

  • In het nieuwe validatiestelsel worden Goede Doelen organisaties aan acht verschillende normen getoetst. Goede Doelen organisaties moeten deze normen zelf onderbouwen. Doelen/impact/activiteiten moeten kwantitatief worden gemaakt en worden geanalyseerd en vergeleken met benchmarks en best practices.
  • Door veranderende verhoudingen tussen de verschillende inkomsten stromen neemt de afhankelijkheid van institutionele fondsenwerving toe en daarmee ook het risico van de continuïteit van de inkomstenstroom.
  • BuZa vraagt om rapportages over inhoud en financiën binnen een in het veld afgestemde IATI (International Aid Transparancy Initiative) velden structuur. De interne structurering en procesgang moeten hierop zijn afgestemd.

Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen

Aviatos werkt vanuit het motto ‘Marktgericht sturen & Mensgericht rekenen’.

Wij slaan bruggen tussen de verschillende paradigma’s van markt en sociale doelstelling en zoeken de verbinding m.b.v. socio-financiële modellen en gedragsbeïnvloeding.

Dit betekent dat resultaten niet alleen in geld worden uitgedrukt maar dat ook een relatie wordt gelegd tussen de geleverde inspanning en het behaalde resultaat van de organisatie doelstelling.

Meer…

 

Inzet Planning & Control instrumenten

Aviatos kan u op de volgende terreinen met de inzet van Planning & Control instrumenten ondersteunen:

  • Managementinformatie: het tijdig en beschikbaar stellen van relevante informatie ten behoeve van bestuur, management en organisatie.
  • Analysemodellen: ten behoeve van businesscases met specifieke parameters.

Meer…

Financieel strategische vraagstukken

Aviatos is een advies en interim organisatie die zich met name richt op de ontwikkeling van het financieel strategische beleid op de langere termijn.

Wij benaderen financieel strategische vraagstukken vanuit drie invalshoeken:

  • Vertaling van omgeving en strategie naar de inrichtingsprincipes van de (financiële) besturing
  • Inrichting van de besturing, P&C cyclus en administraties cq processen en systemen
Meer…

 

Interim

Voor het oplossen van tijdelijke knelpunten en voor het inzetten van onze expertise kunt u gebruik maken van de consultants van het Aviatos netwerk. Deze consultants hebben specifieke ervaring binnen de non profit en het maatschappelijk middenveld en zijn ervaren in het segment of de expertise die u zoekt.