Financieel strategische vraagstukken

Aviatos is een advies en interim organisatie die zich met name richt op de ontwikkeling van het financieel strategische beleid op de langere termijn.

Wij benaderen financieel strategische vraagstukken vanuit drie invalshoeken:

  • Vertaling van omgeving en strategie naar de inrichtingsprincipes van de (financiële) besturing
  • Inrichting van de besturing, P&C cyclus en administraties cq processen en systemen
  • Mensgerichte verandering m.b.t. het gedrag en bewustzijn van de financiële aspecten van maatschappelijke bedrijfsvoering

Deze drie elementen vindt u altijd terug in onze analyse en aanpak, gefundeerd op de brede, dekkende bedrijfskundige en financiële kennis en ervaring van ons netwerk.

Specifieke vraagstukken voor goede doelen zijn o.a.:

  • Wordt in voldoende mate voldaan aan de transparantie eisen van donoren en samenleving?
  • Welke aanpassingen zijn nodig en hoe kunnen die worden gerealiseerd?
  • Is de financiële continuïteit in voldoende mate gewaarborgd. Welke nieuwe eisen worden vanuit de meer en meer op vergelijking van proposities zich oriënterende donoren gesteld, die nieuwe of grotere risico’s met zich meebrengen.
  • Wat vragen deze ontwikkelingen van de vereiste functionele capaciteiten en houding, gedrag en het vermogen tot samenwerken van zowel de ondersteunende functies als van de functionarissen in het veld.
  • Welke scenario’s kunnen hiervoor worden onderscheiden, welke mogelijk toekomstige werkelijkheden levert dat op en wat is de gevoeligheid voor specifieke risico’s en aspecten die hierbij een rol spelen.
  • In hoeverre zijn de hieruit voortvloeiende financiële prognoses voor de langere termijn in overeenstemming met uw organisatie doelstelling en ambitie?
  • Beschikt de organisatie over een heldere rendementsontwikkeling en cashflow prognose om een verantwoorde (strategische) keuze te kunnen maken?