Algemene Voorwaarden

 

Aviatos hanteert Algemene Voorwaarden, die te verkrijgen zijn bij ons kantoor. Een specifieke opdracht wordt contractueel vastgelegd door middel van een nadere overeenkomst.