Inzet Planning & Control instrumenten

Aviatos kan u op de volgende terreinen ondersteunen met de inrichting van:

  • Managementinformatie: het tijdig beschikbaar stellen van relevante informatie ten behoeve van bestuur, management en organisatie. Voldoet deze informatie ook aan de betrouwbaarheid eis?
  • ¬†Analysemodellen: ten behoeve van businesscases met specifieke parameters,
  • De zichtbare overhead is gegroeid doordat er een continue spanning bestaat tussen de vraag en het aanbod. Meestal is dit opgelost door ondersteuning buiten het opvangproces in plaats van adequate maatregelen binnen het opvang proces.
  • De onzichtbare overhead (tijdverspilling) is onvoldoende in beeld. Het ontbreekt vaak aan een duidelijke visie op het opvangbeleid en opvangregistratie, onvoldoende passende ondersteuning vanuit ICT en onvoldoende toezicht op en optimalisatie van het opvangproces.
  • Kostprijsmodellen: het opstellen en interpreteren hiervan
  • Ondersteunen en adviseren bij kostprijsmodellen en kostenoptimalisatie.
  • Procesoptimalisaties op basis van best practices
  • Plannen en Control cyclus: het meedenken, coachen en zo nodig herinrichten van de planning en control