Adviestrajecten

Aviatos is een advies en interim organisatie die zich met name richt op de ontwikkeling van het strategisch financieel beleid op de langere termijn.

 • Hoe goed bent u op de toekomst voorbereid?
 • Wat zijn uw financi√ęle prognoses voor de langere termijn.?
 • Is dit in overeenstemming met uw organisatie doelstelling en ambitie?
 • Beschikt u over een heldere rendementsontwikkeling en cashflow prognose om een verantwoorde (strategische) keuze te kunnen maken?
 • Hebt u tijdig (eerste werkdag van de maand uw managementinformatie¬†beschikbaar en voldoet dit aan de behoefte van de (locatie)managers?
 • Coachen en begeleiden begeleiding locatie management.
 • Analyse van businesscases met opvang specifieke parameters.
 • De zichtbare overhead is gegroeid doordat er een continue spanning bestaat tussen de vraag en het aanbod. Meestal is dit opgelost door ondersteuning buiten het opvangproces in plaats van adequate maatregelen binnen het opvang proces.
 • De onzichtbare overhead (tijdverspilling) is onvoldoende in beeld. Het ontbreekt vaak aan een duidelijke visie op het opvangbeleid en opvangregistratie, onvoldoende passende ondersteuning vanuit ICT en onvoldoende toezicht op en optimalisatie van het opvangproces
 • Ondersteunen en adviseren bij kostprijsmodellen
 • Ondersteunen en uitwerken van kostprijsmodellen
 • Procesoptimalisatie op basis van best practices
 • Meedenken en herinrichten van de planning en control, optimalisatie en informatievoorziening
 • Analyse en doorlichten van de overheadkosten
 • De zichtbare overhead is gegroeid doordat er een continue spanning bestaat tussen de vraag en het aanbod. Meestal is dit opgelost door ondersteuning buiten het opvangproces in plaats van adequate maatregelen binnen het opvang proces.
 • De onzichtbare overhead (tijdverspilling) is onvoldoende in beeld. Het ontbreekt vaak aan een duidelijke visie op het opvangbeleid en opvangregistratie, onvoldoende passende ondersteuning vanuit ICT en onvoldoende toezicht op en optimalisatie van het opvangproces
 • Analyse personeelskosten en bepalen van het verbeterpotentieel
 • Analyse en mogelijkheden van kostenoptimalisatie