Uw financiële besturing en wendbaarheid op een hoger plan in een handomdraai

In het maatschappelijk middenveld nemen concurrentie en risico’s snel toe. Zorg, wonen, welzijn, opvang en goede doelen bevonden zich de afgelopen jaren in roerig vaarwater. De komende jaren zullen risico’s en de financiële uitkomsten daarvan nog veel sterker toenemen. ‘Financieel in control’ zijn is daarbij een basisvoorwaarde. Veel belangrijker nog is het ontwikkelen van ondernemerschap en de daarbij horende financiële planning. Het kennen van het eigen verdienmodel, actief kunnen sturen op de kritische succesfactoren en het snel kunnen reageren op veranderingen in de omgeving vragen om een transparante financiële modellering van de organisatie.

Aviatos & Partners heeft voor alle Care sectoren (GGZ, GHZ, VVT en subsectoren), Kinderopvang, Goede Doelen, etc. modellen ontwikkeld, waarin de financiële strategische verhoudingen en vraagstukken zijn vorm gegeven. Wij kunnen binnen enkele weken uw financiële besturing op een hoger plan brengen. Wij realiseren dit met ons financiële instrumentarium dat wij binnen onze software omgeving voor deze branches gestandaardiseerd hebben.

 

Wat is het idee of financiële vraagstuk?

Afhankelijk van uw behoefte stemmen wij onze dienstverlening af.

Voorbeelden van financieel strategische vraagstukken, waarbij u ons kunt inschakelen zijn onder andere:

  • Doorrekenen van businessplannen m.b.v. scenario’s, simulaties
  • Onderbouwing van financieringsaanvragen m.b.t. investeringen
  • Financiële uitkomsten van fusies, overnames
  • Investeringsselectie
  • Ondersteuning van aanbestedingstrajecten, gevoeligheidsanalyses van verschillende aanbod varianten
  • Training financieel inzicht en vaardigheid van het management (bijvoorbeeld in het kader van onderhandeling met zorgverzekeraar of gemeente)

Inrichten van de financiële sturing, realiseren van management informatie.

 

Hoe vliegen we het aan?

Wij kunnen deze diensten op verschillende niveaus uitvoeren:

  • In de vorm van tijdelijke ondersteuning (project, op afroep)
  • In de vorm van continue ondersteuning (varierend van rapportage, analyse tot en met ondersteuning van het volledige P&C proces).
  • In de vorm van training en coaching

Ook de kwalitatieve dimensies van planning & control kunnen wij naar financiële maatstaven vertalen. Wij hanteren hiervoor de Europese standaard voor Social Return on Investment (SROI).

Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek onze dienstverlening toe.

Zorg & Welzijn

De sectoren zorg en welzijn zijn sterk in beweging. Er is zowel vanuit de financiers (verzekeraars/gemeenten) grote behoefte aan transparantie. De aandacht richt zich in eerste instantie op de…

Kinderopvang

De markt is sterk in beweging en de omzetten staan sterk onder druk. De klantvraag is leidend geworden in plaats van het aanbod. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. De concurrentie is hevig…

Goede Doelen

De goede doelen sector is sterk in beweging. Er is vanuit de donoren/financiers en de samenleving grote behoefte aan transparantie. Wat zijn concreet de bereikte effecten van de inspanningen?…